Rufix

Gjødsling

På våren tar vi på oss gjødsling av åker og eng med flytende fullgjødsel for firmaet Flexagri AS www.flexagri.no
Gå inn på siden deres og les om fordelene med flytende gjødsel.  Kanskje vi kan komme til deg og gjødsle?

gjodsling-flytende-gjodsel