Rufix

Landbrukstjenester

Se www.vlt.no

Vestfold Landbrukstjenester SA er bondens vikarbyrå.

VLT hjelper med avløser, landbruksvikar og andre tjenester til landbruk og gartneri.